تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

می نویسم می نویسم از تو
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

می نویسم می نویسم از تو

 

تا تن کاغذ من جا دارد

 

با تو از حادثه ها خواهم گفت

 

گریه این گریه اگر بگذارد

 

گریه این گریه,اگر بگذارد

 

با تو از روز ازل خواهم گفت

 

فتح معراج غزل کافی نیست

 

با تو از اوج غزل خواهم گفت

مینویسم  همه ی هق هق تنهایی را

 

تا تو از هیچ به آرامش دریا برسی

 

تا تو در همهمه همراه سکوتم باشی

 

به حریم خلوت عشق تو تنها برسی

می نویسم می نویسم ازتو

 

تا تن کاغذ من جا دارد

 

با تو از حادثه ها خواهم گفت

 

گریه این گریه اگر بگذارد

می نویسم همه ی با تو نبودن ها را

 

تا تو از خواب مرا به با تو بودن ببری

 

تا تو تکیه گاه امن خستگی هام باشی

 

تا مرا باز به دیدار خود من ببری


می نویسم می نویسم از تو

 

 


 
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 

امشب تو  خواب وقت سحر

شهزاده ای زرین کمند

نشسته بر اسب سفید

می اومد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم

شهزاده ی رویای من شاید تویی

اون کس که شب در خواب من آید تویی تو

از خواب شیرینی ناگه پریدم

او را ندیدم دیگر کنارم به خدا

جانم رسیده از غصه بر لب

هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش