تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

دیوانگی
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
پرسیدم : هنگام غروب ، خورشید چرا زرد رنگ است؟ گفت: از بیم جدایی. خورشید،با همه ی درخشندگی در پایان هر روز، ناپدید میشود و جای خود را به تاریکی میدهد. ولی آفتاب عشق، جاودانه در آسمان دل میدرخشد و جان میبخشد و این روزی است که شبی به دنبال ندارد. پرسیدم : عشق چیست؟ گفت : آتشی است . گفتم: مگر آن را دیده ای؟ گفت: نه در آن سوخته ام. عشق را با تمام وجود فریاد بزن تا به جهانیان ثابت کنی که تمام مسیرها به سمت مشترک مورد نظر اشغال نمی باشد. به کوه گفتم: عشق چیست؟ لرزید. به ابر گفتم: عشق چیست؟ بارید. به باد گفتم: عشق چیست؟ وزید. به پروانه گفتم: عشق چیست؟ نالید. به گل گفتم: عشق چیست؟ پر پر شد. به انسان گفتم: عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: دیوانگیست Image and video hosting by TinyPic