تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

بشنو از نی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

بشنو از نی
لبش می بوسم و در می کشم می
به آب زندگانی برده
ام پی
نه رازش می
توانم گفت با کس
نه کس را می
توانم دید با وی

زبانت درکش ای حافظ زمانی
حدیث بی زبانان بشنو از نی

نجوید جان از آن قالب جدایی
که باشد خون جامش در رگ و پی
لبش می
بوسد و خون می خورد جام
رخش می
بیند و گل می کند خوی

زبانت درکش ای حافظ زمانی
حدیث بی زبانان بشنو از نی

چو چشمش مست را مخمور مگذار
به یاد لعلش ای ساقی بده می
بده جام می و از جم مکن یاد
که می
داند که جم کی بود و کی کی

Image and video hosting by TinyPic