تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

یارا ببین هجران ما
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

یارا ببین هجران ما , این درد بی درمان ما , این خار در چشمان ما ,
وین دیده گریان ما , این کوه غم برجان ما , دیگر چه باشد آن ما ,
ای غایب از چشمان ما
ای جلوه در طور ما , ای نور اندر نور ما , نور دو چشم کورما , _____ عیسای هر رنجور ما , در غربت و مستور ما , پر درد از هجران ما
ای غایب از چشمان ما
مستی عالم مست تو , هستی عالم هست تو , هست همه در دست تو , _____ دست همه پیوست تو , پیوسته جان پابست تو , گریان تو چشمان ما ,
ای غایب از چشمان ما
موسی به قربان شما , عیسی به فرمان شما , یعقوب گریان شما , _____ یوسف پریشان شما , جان علی جان شما , دستم به دامان شما ,
ای غایب از چشمان ما
مولا زمان شیداییت , جان جهان سوداییت , پیوسته دل ارزانیت , _____ مجنون تو صحراییت , عالم همه قربانیت , یک گوشه چشمی حالیا ,
ای غایب از چشمان ما
یارا سلامت می کنم , چششم به راهت می کنم , دیده سرایت می کنم , _____ هرشب صدایت می کنم , این جان فدایت می کنم , ای نازنین پنهان ما ,
ای غایب از چشمان ما
من تشنه روی توام , آشفته موی توام , در حسرت کوی توام , _____ صد لیلی بوی توام , دربند ابروی توام , جانان ! به سوی جان بیا ,
ای غایب از چشمان ما
مستور چون زهرای ما , تنهای چون مولای ما , اسرار در سینای ما , _____ وی هم نوا با نای ما , وی اشک طوفان سای ما , ای کوثر آدینه ها ,
ای غایب از چشمان ما
دل ها همه پروانه ات , دل ها همه کاشانه ات , دل ها همه دیوانه ات , _____ در حسرت پیمانه ات , پوینده راه خانه ات , گر بگذری بر کوچه ها ,
ای غایب از چشمان ما
مولا جوابم می کنی , در غم هلاکم می کنی پراضطرابم می کنی _____ یا خود خطابم می کنی خود انتخابم می کنی تا من بیایم جمعه ها ,
ای غایب از چشمان ما
زلف تو و ابروی تو , ماه تمام روی تو , وان حلقه های موی تو , _____ زیبا لب دلجوی تو , مینوشمیم کوی تو , وصف بهشت جان ما ,
ای غایب از چشمان ما
یارا به راهت می شوم , جزو سپاهت می شوم , _____ مست نگاهت می شوم , همراز آهت می شوم ,
هم اشک چاهت می شوم , گربگذری بر دیده ها ,
ای غایب از چشمان ما
یارا غبارت می شوم , چون جان نثارت می شوم , _____ در انتظار ت می شوم , دور مدارت می شوم ,
من بی قرارت می شوم , جانم به قربان شما ,
ای غایب از چشمان ما
ای همدم باد سحر , در آسمان ما قمر , صدیوسف اندر پشت سر , _____ آیینه خیرالبشر یعنی امام منتظر , برکش نقاب از ره بیا ,
ای غایب از چشمان ما
ای شه امانم می دهی خود را نشانم می دهی ملک جهانم می دهی _____ سوز نهانم می دهی هم خود زبانم می دهی تا گویمت مدح و ثنا ,
ای غایب از چشمان ما
جانا چراغ دل تویی , این دیده را ساحل تویی , آواره را منزل تویی , _____ نوردل غافل تویی , جان مرا قابل تویی , بشنو سلام جان ما ,
ای غایب از چشمان ما
هردم شوی اندر نظر , از بهر تو در پشت در , آیند اصحاب سحر , _____ جویند ره بی پا و سر , خواهی بیایی از سفر زیبانگار قرن ها ,
ای غایب از چشمان ما
هم جان تو و جانان تویی , امداد بی پایان تویی , شه بیت هر دیوان تویی , _____ محبوب هر دوران تویی , ارباب صد خاقان توی , بنما کرم بر این گدا
ای غایب از چشمان ما
ای یوسف زهرا بیا , هم ناله با مولا بیا , آواز بعض آسا بیا , اندر بقیع ماوا بیا , _____ شرب مدام ما بیا , غایب زجهل ما بیا ,
ای غایب از چشمان ما
ای ساربان جان بیا , ای همره قرآن بیا , ای رونق ایمان بیا , _____ آب کویرستان بیا , نور شب هجران بیا , وی لولو و مرجان بیا ,
ای غایب از چشمان ما

Image and video hosting by TinyPic