تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

دل
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
دیوانه ام ،تو عاشق در بند می خری؟ کوه غمم ،تو کوه دماوند می خری؟ صید کمند زلف تو هستم ،به من بگو آیا غزال زخمی در بند ،می خری؟ من دلشکسته ی توام ای نازنین من ساز شکسته را ،تو بگو چند می خری؟ ای بهترین ،اسیر شکر خنده ی توام آیا اسیر را به شکر خند می خری؟ چون یوسفم به دست زلیخای عشق تو هستی عزیز من و خداوند ،می خری؟ میل حرث نموده گیاه دل من یک قطعه زان ،به خاطر پیوند می خری؟