تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

عشق چیست؟
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

پرسیدم : هنگام غروب ، خورشید چرا زرد رنگ است؟

 گفت: از بیم جدایی.

خورشید،با همه ی درخشندگی در پایان هر روز، ناپدید

میشود و جای خود را به تاریکی میدهد. ولی آفتاب

عشق، جاودانه در آسمان دل میدرخشد و جان میبخشد و

 این روزی است که شبی به دنبال ندارد.

پرسیدم : عشق چیست؟

گفت : آتشی است .

گفتم: مگر آن را دیده ای؟

گفت: نه در آن سوخته ام.

عشق را با تمام وجود فریاد بزن تا به جهانیان ثابت کنی

که تمام مسیرها به سمت مشترک مورد نظر اشغال نمی

 باشد.

به کوه گفتم: عشق چیست؟

لرزید.

به ابر گفتم: عشق چیست؟

بارید.

به باد گفتم: عشق چیست؟

وزید.

به پروانه گفتم: عشق چیست؟

نالید.

به گل گفتم: عشق چیست؟

پر پر شد.

به انسان گفتم: عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: دیوانگیست

Image and video hosting by TinyPic