تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

خداوندا دعایم کن
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

نیایش

خداوندا صدایم را می شنوی؟

صدای این بنده کوچکت که امروز مهمان توست.

گفتی بیا

آمدم و اکنون به امید کرمت

پشت در خانه ات ایستاده ام

خداوندا ..... صدایم را می شنوی؟

پنچره اتاقت را لحظه ای بگشای

ببین که چگونه از سر ناتوانی التماست می کنم

چگونه مشتاق دیدنت هستم.

چگونه سر در گریبان تنهایی فرو بردم

بار خدایا ....

هر صبح به نوازش های تو از خواب برمیخیزم

و با لبخندت از خانه بیرون می آیم

با شوق دیدنت لحظات را طی می کنم

و با لالایی های شبانه ات به خواب می روم

آسوده و مطمئن که باز تو در کنارم هستی

و مهربانانه من خوابیده را می نگری

بزرگوارا....

چه گسترده است خوان کرمت

و چه بسیارند گدایانی چون من

نشسته در کنار سفره مرحمتت

به امید لطف و بخشش تو

تو عزیزی که هیچ گاه نا امیدمان نکردی

تو خدایی که همیشه با لبخند شیرین و روی گشاده ات

مرا پذیرفته ای و آرامش و جر‌ات را به من داده ای

که حریص تر از روز پیش دست طلب پیش آرم

و بیشتر خواهم....

و باز تویی که هرگز مرا از در خانه ات نمی رانی

خدایا .....

چه بسیار است گناهانم و چه رو سیاهم در پیشگاهت

چه دروغ ها که نگفتم

چه خطاها که نکردم

و با این همه جرم و گناه

باز خود را با تمام پر رویی بر حق نشان دادم.

و باز تویی ....

و باز بخشندگی توست که مرا به در خانه ات می کشاند.

چه بگویم ای عزیز

چگونه از تو بخواهم مرا با تمام گناهانم قبول کنی

و با این همه گناه

چگونه بی شرمانه انتظار بخشش تو را داشته باشم

زمانی که به درگاهت می آیم

این تو هستی

این دست نوازش های توست که بر سرم فرود می آید

و عیبم را می پوشاند

دلم را آرام می کنم و قلبم را جلا می دهد

تنها تو می توانی بگویی: باز آی

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

امروز آمدم به درگاهت

برای هزارمین توبه ی شکسته ام

تا سر به خاک آستانت بسایم

دستت ببوسم

اشک ریزم تا گناهم ببخشی

تا توبه ام قبول کنی

تا خطایم بپذیری

امروز آمدم به درگاهت تا شکرت گویم

با تمام وجودم

با همه نفسم

با هر تپش قلبم

با هر گریه ی اشکم

شاکرت باشم

برای لحظه لحظه ی زندگی ام

برای نگاه و مرحمتت

برای اخم و چشم غره ات

دست پیش آرم

باز بخواهم

باز گدایی کنم

تو خود می دانی هر آنچه در درونم هست .

تو خود آگاهی بر تمام افکارم.

حال از تو می خواهم باز مرا بپذیری

و دست در جیب خود فرو کنی و با کرمت به من عطا کنی

هر آنچه خود می خواهی هر آنچه خود مقدر می فرمایی

و هر آنچه خود لایقم می دانی.

 امروز آمده ام به درگاهت ...

تا مرادم ندهی نروم

تا نبخشیدیم نروم

تا نبینمت نروم

تا نبوسمت نروم

امروز آمدم به درگاهت ....

پاک و خالص

مرا بپذیر

ای عزیزترین کسم

ای همیشه همراه و هم نفسم

یا حق

 

Image and video hosting by TinyPic