تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

عشق
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
عشق یعنی دستهایم ماله توست چشمهای خسته ام دنبال توست عشق یعنی ما گرفتار همیم دوستدار هم طرفدار همیم هرچه میخواهد دلش آن می کند میکشد مارا و کتمان میکند عشق غیر از تاولی پر درد نیست هرکس این تاول ندارد مرد نیست آمدم تا عشق را معنا کنم بلکه جای خویش را پیدا کنم آمدم دیدم که جای لاف نیست عشق غیر از عین و شین و قاف نیست