تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

زندگی شطرنج دنیا و دل است
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

زندگی شطرنج دنیا و دل است

قصه ی پررنج صدهامشکل است

شاه دل کیش هوسها می شود

پای اسب آرزوها در گل است

فیل بخت ما عجب کج می رود

در سر ما بس خیالی باطل است

ما نسنجیده پی فرزین او

غافل از اینکه حریفی قابل است

مهره های عمر من نیمش برفت

مهره های او تمامش کامل است.