تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

هیچ کس اشکی برای ما نریخت
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

هیچ کس اشکی برای ما نریخت

  هر که با ما بود از ما می گریخت

  چند روزی هست حالم دیدنیست

حال من از این و آن پرسیدنیست

گاه بر روی زمین زل می زنم

گاه بر حافظ تفاءل می زنم

  حافظ دیوانه فالم را گرفت

  یک غزل آمد که حالم را گرفت

  ما زیاران چشم یاری داشتیم

  خود غلط بود آنچه می پنداشتیم