تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

حرفهای گفتنی
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

نوشته بود کاری نمی کنم که بشم گرگ نما

غافل از این که دل سنگ و پر از شک خود گرگه نه گرگ نما

غافل از این که تمام حرفها و رفتارها تو سرنوشتش هست و باید روزی پاسخگو

 باشه.

غافل از این که کارهاشو کرده و  حالا نشسته به تماشا نه این که دیگه کاری

نداشته  باشه .

دلهای سوخته مصرر به انجام کاری نیستن ،چون چیزی رو نمی تونن تغییر بدن

 اونها فقط   میتونن به تماشا نشستگان رو به امید به تماشا نشستن تحمل کنن و اون

 هم اگر حق  به عهدش پایبند باشه که هست  .

پس به تماشا نشسته، روزی به تماشایت خواهند نشست، در آن روز پاسخ

 دلسوختگان نه پاسخ گرگ نمای خویشی .