تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

نه به دل عشق رسید و نه به سر عقل و کلاه
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

روی ماه و شب زلف و خم ابروی نگار
ساغر و میکده و مستی چشمان خمار
نه به دل عشق رسید و نه به سر عقل و کلاه
نه به مستی برسیدیم،نه زهد و نه به یار
در پی روز و شبان عمر بکرد عادت گشت
همه شب غافلی و روز شده بی دادار
هر چه رفت از سنه ی عمر هوس رفت نه بیش
شاهد عین دل ماست که شد بی دلدار
روز و شب در طلب حالت خمَار بدی
نشود حال پدید بی می و جام کبار
یک شبی گر بشدی منقلب از حال ولی
چو شدی روز همه یاد برفتی شب تار
روزها دست گرفتی ز بنی خلق ولی
هر چه کردی بشد از رعب ز سوزنده ی نار
آتش این رسوایی بیدردی دل چاره کن
بی دلی به ز فراموشی دلدار و دیار

Tinypic