تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

دل خوش ازآنیم که حج میرویم
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

دل خوش ازآنیم که حج میرویم
 غافـل از آنیم کـه کج مـیرویــم


کعبه به دیدار خدا میرویم  
او که همینجاست کجا میرویم


حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست


دین که به تسبیح و سر وریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست


صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب