تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

اگر خدا رو داری بدون که غم نداری.
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

Bilder hochladen

یه روزی یه فرشته با یه ورق نوشته

که از خدا می رسید به خونه ما رسید

انگاری حرف زیاد داشت اومد و رو دلم کاشت

می گفت دلت نگیره اینجوری اون اسیره

همیشه شاد و خوش باش تو غصه ها باهاش باش

شونتو تگیه گاش کن تو حرفاتون نگاش کن

بهش بگو می تونی حرفاشو زود بخونی

چشماشو جادو کنی غم هاشو پارو کنی

سنگ صبورش باشی صندوق حرفاش باشی

چشماتو زود نبندی به ماه گلت بخندی

بهش بگو عزیزه دلت شده یه ریزه

بگو گلم عزیز جون دوست دارم فراون

خب گلکم خانومی دیگه برم آرومی؟

غم و غصه نداری که بدمش فراری؟

بدون خدا باهاته تو لحظه لحظه هاته

تو هم بیشتر صداش کن با چشم دل نگاش کن

اینجوری عاشق تری وقتی خداروداری

خب ما بریم که دیر شد دلت مثل حریر شد

خدارویادت نره اون از همه بهتره