تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

دل خوش ازآنیم که حج میرویم
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

Bilder hochladen

دل خوش ازآنیم که حج میرویم
 غافـل از آنیم کـه کج مـیرویــم


کعبه به دیدار خدا میرویم  
او که همینجاست کجا میرویم


حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست


دین که به تسبیح و سر وریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست


صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب