تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

منبر
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند گوییا باور نمیدارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی نیازی خاک بر سر میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد جمله ای دیگر به عشق از غیب سر بر میکنند ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان میدهند آبی و دلهارا توانگر میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند