تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

فردا چه خواهد شد؟
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
به جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار می کنی امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن... به جای سیل اشکی که فردا برمزارم میریزی امروز با تبسمی شادم کن... به جای اون متن های تسلیت که فردا برام می نویسی امروز با یک پیغام کوچک خوشحالم کن... من امروز به تو نیازم دارم نه فردا ای خدا چقدر دلم گرفته با توهم ای نازنین اخر صبر تو تا کی