تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

معتقدم
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

معتقدم هر انسانی اگه تلاش کنه میتونه بهترین و خوبترین انسان باشه اگه درست تفکر کنه و درست ماهیت واقعی خودشو بشناسه

معتقدم بعد از اراده حق تعالی قویترین و محکمترین اراده از آن انسان است و او میتواند سخترین کارها را با نیروی اراده خود انجام دهد اگه بخواهد و جز مرگ چیزی وجود ندارد که در برابر اراده انسان قد علم نماید

معتقدم تفکر و اندیشه درست و عمیقانه یکی از مهمترین راههای سازندگی انسان است

معتقدم ارزش انسانها به رنگ پوست و شغل و جایگاه اجتماعی و ثروتشون نیست بلکه فقط به کردار و اندیشه و انسان بودنشونه

معتقدم برای شناخت درست انسان باید اول خودمونو خوب بشناسیم.

معتقدم به هر چیز با ارزشی باید عشق ورزید و افتخار کرد

 

 

 

 

Image and video hosting by TinyPic

فکر کن
دمی
ببین چگونه همه از پیرامونت پراکنده میشوند
ببین روزی را که دیگر هیچ کس را نداری
همه دوستانت یا غمین از رفتار خصمانه تو رفته اند به گوشه ای
یا دشمنانی شده اند با اتش کینه و نفرت
فکرکن
لختی
که زبانت تورا تنهاترین میکند و اندیشه ای که همیشه حصار سیاهیها را درخود جای داده است
چرا اینهمه تلخ رفتاری
چرا اینهمه با همه سر جنگ داری
زندگی زیباتر از آن چیزیست که میبینی
فکرکن
چگونه میتوانی دیگران را دوست بداری
بگذار احساست هوایی بخورد
به عشق میدانی دور از تصورات سیاهت بده
بگذار امروز عشق راه را برایت روشن کند و نشان دهد
بگذار دوستیها تورا بالنده تر کند
فکرکن
به روزی که همه دور خواهند شد و از تو فرار خواهند کرد
فکرکن میتوانی دوباره شادی را مهمان دل خود و دیگران کنی
تنها اندکی فکرکن
تنها اندکی بی غرور بی هیچ ادعایی

Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

خـسـته، افـتـاده ز پـا، آمده زانو مى زد

 

مـشـکلى داشت به آقاى خودش رو مى زد

مى چکید از سر و رویش عرق شرم به خاک

 

مـشـت هـا واشده و پنجه به گیسو مى زد

دامـنـى داشـت پر از خاطره تیره و تـلخ

 

دسـت در دامـن آن ضـامـن آهو مى زد

هـمنوا با در و دیوار در آن عصمت محض

 

نـالـه یـا عـلـى و ضـجه یاهو مى زد

نـم نمک بارشى از مهر به جانش مى ریخت

 

کـفـتـرى بـر سر ذوق آمده قوقو مى زد

پـاک مـى شـد دلـش از غصه ناپاکى ها

 

خـادمى داشت در این فاصله جارو مى زد

فـرصـتى بود و درنگى و بجا مانده هنوز

 

شـعـله اى شعر که در آینه سوسو مى زد

 

 

 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

هـر سـحر آفتاب من مولاست

 

همه شب ها شهاب من مولاست

به خراسان که جز کویرى نیست

 

عـلـت انـتـساب من مولاست

سـینه ام دست رد زعالم خورد

 

آن کـه داده جواب من مولاست

از هـر آن چه به عمر دل بستم

 

بـهـتـرین انتخاب من مولاست

ورشـکستم به دور از این درگاه

 

چـون تـمام حساب من مولاست