اگر چه جای دل دریایه خون در سینه دارم

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

اگر چه جای دل دریایه خون در سینه دارم

ولی در عشق تو دریایی از دل کم میارم

اکرچه روبرویی مثل ایینه با من

ولی چشمام بسم نیست برای سیر دیدن

نه یک دل نه هزار دل همه دلهای عالم

همه دلهارو می خوام که عاشق تو باشم

تویی عاشقتر از عشق تویی شعر مجسم

تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنم

تو چشمات خواب مخمل. شراب ناب شیراز

هزار میخونه اواز هزارویک شب راز

می خوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمارو می خوام

تورو بایدمثل گل نوازش کردو بویید

با هرچی چشم تو دنیاست فقط باید تورو دید

تورو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کرد

با هرچی لب تو دنیاست تورو باید صدا کرد

می خوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمارو میخوام

 

/ 0 نظر / 227 بازدید