از یه عزیز

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

   زندگی بافتن یک قالیست
   نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی
   نقشه را اوست که تعیین کرده
   تو در این بین فقط می بافی
   نقشه را خوب ببین
   نکند آخر کار
   قالی زندگیت را نخرند"

/ 0 نظر / 13 بازدید