دوست دارم

دارم از تو دور می شم

داره تنها می شه قلبم

می دونم نبودن تو

جونمو می گیره کم کم

چیزی از تنم نمونده

بعد دل شکستن تو

یه اتاق ساکت و سرد

منو فکر رفتن تو

 منو فکر رفتن تو

 

دوست دارم

 

دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری

 

بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

 

 

 

 


 

دوست دارم


 

 

دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری 

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

 

 

 

 

 

دارم از یاد تو می رم


 

 

بی تو هر لحظه می میرم

ته زندگیم همین جاست

 بدون اینو که می میرم

میگم عاشق تو هستم

بی تو آروم نمی کیرم

 

 

دوست دارم

 

 

 

دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری

 

 

بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

 

 

 

 

 

دوست دارم

 

 

 دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری 

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

 

 دارم از تو دور می شم

 داره تنها می شه قلبم

  می دونم نبودن تو

 جونمو می گیره کم کم

چیزی از تنم نمونده

بعد دل شکستن تو

یه اتاق ساکت و سرد

منو فکر رفتن تو

منو فکر رفتن تو

 

 

 

 

 

 

دوست دارم


 

 

 

 دوست دارم هنوز عشق منی

می دونم منو از یاد می بری

 

 

بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

 

 

 

 

 

 

دوست دارم


 

 

 

 دوست دارم هنوز عشق منی

 می دونم منو از یاد می بری

 بهونه ی نفس کشیدنم تویی

دوست دارم

تو قلب من فقط تویی

/ 0 نظر / 15 بازدید