دست کدامینتان را بگیرم از دور...............

دست کدامینتان را بگیرم از دور .......... که دستانم کوتاه است ... اما دلم با توست ....

·          ای رفته و مانده .... دلم با توست ای کودک جا مانده ... دلم با توست
420095_4528737575985_103841035_n.jpg
 
سلام زلزله...کاش وقتی می آیی، قبلش در بزنی...
آرام خبر بدهی...شاید کودکی خواب است
 
 
 
 
 
264806_3647312590630_1052843956_n.jpg
 
 
422216_4403419480478_560747541_n.jpg
418775_409169042478980_628420448_n.jpg
 
 
/ 0 نظر / 68 بازدید